Recent Post

புதன், 16 ஜூலை, 2014
ஷம்ஸ் ஆசானின்... மனங்கொள் சேவை விண்தொடுமே!

ஷம்ஸ் ஆசானின்... மனங்கொள் சேவை விண்தொடுமே!

விண்ணுக் கழகுதரும் வடிவாம் சந்திரனாய்
மண்ணினி லெங்கும் கலையொளி தான்வீசி
பண்ணொடு இருதமிழ்க்கும் பணிதான் செய்து
கண்ணினி லின்றும் கறையாது நம்மாசானே!

திங்கள், 7 ஜூலை, 2014
செவ்வாய், 17 ஜூன், 2014
பொறுத்தது போதும் பொங்கியெழு? பொறுமையை நீ கைக்கொண்டிடு!

பொறுத்தது போதும் பொங்கியெழு? பொறுமையை நீ கைக்கொண்டிடு!


எழுந்திடு எழுந்திடு எழுந்திடு தோழா எழுந்திடு
எடுப்பாய் நின்ற காலித் எனநீ எழுந்திடு...
விழுந்தது போதும் விழுதினை நாட்டிட எழுந்திடு
வீரர் உமரென உரத்துச் சொல்லி நீஎழுந்திடு...
புதன், 7 மே, 2014
தமிழுக்கு அணிசேர்க்கும் தரமான கவிஞனிவன் ...-எஸ். சித்தீக்

தமிழுக்கு அணிசேர்க்கும் தரமான கவிஞனிவன் ...-எஸ். சித்தீக்இன்று (05-05-2014) என்னைச் சந்திக்கவந்த சிலாவத்துறை ஆசிரியர் எஸ். சித்தீக் (முத்துச் சிலாவத்துறை புதுமை மைந்தன்) எனக்கு அன்பாக அளித்த கவிதை இது...

கவிதை கண்டு
திங்கள், 28 ஏப்ரல், 2014
IS  PARADISE  ONLY   FOR  YOU?

IS PARADISE ONLY FOR YOU?


You   are   Buddhists
You   perform  continuously
The   rituals  in  temples
You  are  Hindus
For   your   pleasure
You  carry  out     so  many
Decorously.

You  are  Muslims
You   perform “ Salath”-
Prayers  five   times  a  day.
ஞாயிறு, 27 ஏப்ரல், 2014
எளியாரை வலியார் உதைப்பது தகுமோ?

எளியாரை வலியார் உதைப்பது தகுமோ?
எளியாரைக் காணுங்கால்
எடுப்பாய் நிற்பான்!
எடுப்பாம் சக்தியை
ஏற்றியே காட்டுவான்!
வலியவன் நானென்பான்!
இது கவிதை!

இது கவிதை!

உறங்கும் உள்ளுணர்வினை
உசுப்பி, உயிர்ப்பித்து
உரம் பெற வைத்தல் கவிதை!

ஊசிமுனை உடல்
நாசித்துளை அனல்
வீசியெழும் மொழிகவிதை!
புதன், 23 ஏப்ரல், 2014
வெகுவிரைவில் எனது ஆக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில்!

வெகுவிரைவில் எனது ஆக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில்!

அன்புறவுகளே!

எனது தமிழ்க் கவிதைகள் பிரபல எழுத்தாளரும், கல்விமானும், மும்மொழிப் பாண்டித்தியமும் மிக்கவருமான கலாபூஷணம் எம்.வை மீஆத் அவர்களினால் வெகுவிரைவில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இத்தளத்தில் பதியப்படும் என்பதை மகிழ்வோடு அறியத் தருகின்றேன்.

எனது ஆக்கங்களை மொழிபெயர்த்தருவதாகக் குறிப்பிட்ட கல்வியியலாளர் எம்.வை மீஆத் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்..

-தமிழன்புடன் கலைமகன் பைரூஸ்
சனி, 19 ஏப்ரல், 2014
எனது கவிதைகளில் ஷிர்க்கான விடயங்கள் உள்ள கவிதைகளை இனங்காட்டுங்கள்...!

எனது கவிதைகளில் ஷிர்க்கான விடயங்கள் உள்ள கவிதைகளை இனங்காட்டுங்கள்...!

இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றிலிருந்து (19.04.2014) இஸ்லாத்திற்கு ஆதரவான கவிதைகளையும், சமூகக் கவிதைகளையும் மட்டுமே எழுதுவேன் என உறுதியளிக்கின்றேன்.
காரணம் இன்று நான் “கவிதை விடயத்தில் கேட்ட அறிவுறுத்தல்”
வெள்ளி, 18 ஏப்ரல், 2014
நவீன ஜடாயுவும் விபீடணனும்!

நவீன ஜடாயுவும் விபீடணனும்!அதிகாரவர்க்கத்தின் முதுகந்தண்டில்
அமர்ந்து மிக அழகாக
அடாவடித்தனம் செய்கின்றன
இன்றைய ஜடாயுக்கள்!
பைத்தியம் எவரையா ஞானவானே!

பைத்தியம் எவரையா ஞானவானே!


செய்தவறு நீக்கமறச் செயவியலாது
செய்யாக் குற்றம்  பெரிதெனக்கண்டு
ஏய்கின்றார் அம்பு எடுப்பாகத்தான்
ஏற்றமிலை அவ்வம்பில் காண்!
செவ்வாய், 15 ஏப்ரல், 2014
உன்னில் எனையிழந்தேன் வெண்ணிலவே!

உன்னில் எனையிழந்தேன் வெண்ணிலவே!


வானக் கடலிடை வட்டமா யொரு
வண்ண முகங்காட்டி நின்றே நீ
என் மனதிடை புகுந்தனை நிலவே
என்னுள்ளக் காதலி நீயலவோ மதியே!
வெள்ளி, 28 மார்ச், 2014
கைம்மாறு இதுவோ என்பாரோ?

கைம்மாறு இதுவோ என்பாரோ?

வரும்வரை வருவார்
வந்தபின் யார்என்பார்
நிலத்தில் கால்பதித்தபின்
நம்மவரை
விடம்கொண்ட நாகத்து
நிலையிலிருந்து
நோக்குவார்.. அப்போ
நோக்கங்கெட்டவர்
நாமே ஆவோம்....
வெள்ளி, 21 மார்ச், 2014
பிணந்தின்னும் கழுகுகள்...

பிணந்தின்னும் கழுகுகள்...

பச்சையும்
நீலமும் 
சிவப்பும்
பச்சோந்தியாய்...

பிணந்தின்னும்
கழுகுகளும்
ஊளைகளுக்குப் பயந்து
நாட்டை விட்டே
புலம் பெயர்கின்றன...

ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014
ஞாயிறு மறையாது! (பாடல்)

ஞாயிறு மறையாது! (பாடல்)


ஞாயிறு மறையாது
ஞாயிறு மறையாது
நாயன் நினையாமல்
ஞாயிறு மறையாது…

குழந்தை எனக்குள் ஞாயிறு
தாயு மெனக்குள் ஞாயிறு
குழந்தை மொழியாள் ஞாயிறு
குவலய மெங்ஙனும் ஞாயிறு

ஞாயிறு மறையாது
ஞாயிறு மறையாது
நாயன் நினையாமல்
ஞாயிறு மறையாது….

தீந்தமிழ் எனக்குள் ஞாயிறு
தித்திக்கும் முத்தமிழ் ஞாயிறு
சுந்தர மனத்தாள் ஞாயிறு
கவிதை பொருள்கள் ஞாயிறு

ஞாயிறு மறையாது
ஞாயிறு மறையாது
நாயன் நினையாமல்
ஞாயிறு மறையாது….

நல்லன நினைத்திட ஞாயிறு
நலமாம் பணியிடை ஞாயிறு
இல்லாள் நல்லாள் ஞாயிறு
இனிது வளர்ந்திடு ஞாயிறு..

-தமிழன்புடன் கலைமகன் பைரூஸ்

09-03-214

(தயவுசெய்து முடியுமானவர்கள் இதனைப் பாடலாக பாடியனுப்பவும். ismailmfairooz@gmail.com)
தீர்ந்தது என் (காதல்) வலி இன்றே…!

தீர்ந்தது என் (காதல்) வலி இன்றே…!


அத்தான் என்னத்தான் என்பதில் மயங்கி
அருகிணைந்தேன் எனை யிழந்தே னன்று
முத்தங்கள் சரமாரியாய் பெற்றே னன்று
முத்தங்கள் செல்களென அறிந்தேன் பின்!
ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2014
பிறந்தநாளின்று எனை வழுத்திய கவிதைகள்!

பிறந்தநாளின்று எனை வழுத்திய கவிதைகள்!(1) ராஜகவி ராஹில்
--------------------
கலைமகனே 
கவிமகனே 
காலத்தால் அழியாத புனை தமிழ் மகனே !

தமிழ் மகளை 
கவித்திரு மகளை 
புகழ் மகளை 
புவினறு மகளை 
சுவையுறு மகளை 
அவை ஒளி மகளை 
சிகரம் கொண்டு செல்லும் புலமை மகனே !

பாவாக்கினாய்
பூவாக்கினாய்
தேனாக்கினாய்
தீயாக்கினாய்
தேளாக்கினாய்
தமிழ்தனை ஊராக்கி
புகழ் தனைப் பேராக்கி
நீயானாய் பாவண்ணனே !
கவிப் புலியானாய் பா மன்னனே !

வாழ்க
உன்தமிழ் !

வாழ்க
உன் ஆயுள் !

வாழ்க
உன் செல்வம் !

வாழ்க
உன் நலம் !

என் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் !


செவ்வாய், 31 டிசம்பர், 2013
2014 ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

2014 ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

ஆண்டொன்று அழிய அகத்தினின் மகிழ்ந்து
ஆகா வந்திட்டது அருமந்த ஆண்டென்று
பூண்டோடு பழையன மறந்து நாம்
பூதலத்து பவனி வருகிறோம் சரியோ?

வியாழன், 26 டிசம்பர், 2013
சாதித்துவத்துக்கு சாவுமணியடிக்க சனனித்ததுவோ சுனாமி!

சாதித்துவத்துக்கு சாவுமணியடிக்க சனனித்ததுவோ சுனாமி!

அழகான கடல்மீது
அழகான கையெழுத்தில்
அழகாக எழுதியெழுதி
அழகுபார்த்திருந்தோம் நாம்!
சனி, 14 டிசம்பர், 2013
உங்களுக்குத்தான் சொர்க்கமா?

உங்களுக்குத்தான் சொர்க்கமா?

நீங்கள் பௌத்தர்கள்
தூபிகளில் அநுட்டானங்கள்
தொடர்ந்தும் செய்கிறீர்கள்…
நீங்கள் இந்துக்கள்
உங்கள் இன்பத்திற்காக
பலவும் பண்பாய் ஆற்றுகிறீர்கள்…
நீங்கள் முஸ்லிம்கள்

நீங்கள் சொர்க்கம் பெற
ஐவேளைத் தொழுகிறீர்கள்…
வியாழன், 28 நவம்பர், 2013
ஏன் மறந்தாய் தமிழை... சோகமே! -

ஏன் மறந்தாய் தமிழை... சோகமே! -

பொதிகைமலை பிறந்திட்ட நற்றிமிழிது
பொய்ம்மைகள் பலகாட்டி பரிதவிக்க
ஆதித்தமிழ் மொழியை கங்கனம்கட்டி
ஆயுபோவ னாய்க் காட்டலாமோ?

நல்வணக்கம் நற்றமிழி லிருக்க

நாதியற்றதாய் ஆக்க முனைந்தீரோ...?
அல்லும்பகலும்  ஊன்றியே நிற்கும்
ஆவிபோலன்னதே நற்றமிழ் காண்பீர்!
புதன், 6 நவம்பர், 2013
காப்பியக்கோவின் அழைப்பினால் களிகொண்டேன் இளவல் யான்!

காப்பியக்கோவின் அழைப்பினால் களிகொண்டேன் இளவல் யான்!

நேற்று இஸ்லாமிய புத்தாண்டின் முதல் நாள். (2013 11 05) இரவு 9: 55.

நான் பணிபுரியும் இணையத்தளத்திற்கு செய்திகள் பதிவேற்றிக் கொண்டு, முகநூலில் அவற்றைப் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன்.....
வெள்ளி, 1 நவம்பர், 2013
எனை வைத்து நகைச்சுவை விருந்து படைத்தார் பாருங்கள்!

எனை வைத்து நகைச்சுவை விருந்து படைத்தார் பாருங்கள்!

என்னாசான் இயற்றமிழ் வித்தகர் மர்ஹும் வித்துவான் எம்.ஏ. ரஹ்மான் அவர்கள், நவமணி வாரப் பத்திரிகையில் 2001 - 09 - 30 இல் எனையும், கல்முனைக் கலீலையும் உவமித்து நகைச்சுவை விருந்து - 01  படைத்திருந்தார்.

என் ஆக்கங்கள் பத்திரப்படுத்தப்படும் ஏட்டில், அதைக் காணுங்காலையெலாம் எனையறியாமலேயே வருகிறது எனக்குள் சிரிப்பொலி....!

வெள்ளி, 25 அக்டோபர், 2013
கரங்கொடுப்பார் ஆருளரோ?

கரங்கொடுப்பார் ஆருளரோ?

உள்ளத்து வேதனைகள் தீப்பிழம்பாக
உயரிய சாதிக்கொடுமைகள் குழம்பாக
எள்ளளவும் மதியாதார் பாந்தளாக
ஏதுசெய்வம் எனவழிகிறது நீரருவி!

கருவினில் சுமப்பவள் அலைதுரும்பாகி
களங்கத்திற்குள் சிக்குண்ட மதியாகி
உருமுவாரின் வன்கொடுமைக் காளாகி
உயர்வுகாணுதற்காய் வழிகிறதுபேராறு!

செவ்வாய், 22 அக்டோபர், 2013
அழவே மாட்டேன் நானா நான்! - 'கவித்தீபம்' கலைமகன் பைரூஸ்

அழவே மாட்டேன் நானா நான்! - 'கவித்தீபம்' கலைமகன் பைரூஸ்

சீதனம் பற்றி உள்மனதில்
சீர்தூக்கி சோர்ந்துபோகும் – நானா
செத்த பொணம் மாப்பிளைங்க
சத்தியமாய் வேணாமுங்க – அழமாட்டேன்!

மறைநபியின் வாக்கையெல்லாம்
மண்ணில் உதறிவிடும் மனுசனுங்க
நறைவிழுந்து கூன் வந்திடினும் – வேணாமுங்க
நானா கவலைவிடுங்க – அழமாட்டேன்...

செவ்வாய், 15 அக்டோபர், 2013
தியாகத் திருநாள் வாழ்த்துகள்!

தியாகத் திருநாள் வாழ்த்துகள்!

தனயன் தன்னை தயாளனுக்காய் – நபி
தந்திட முனைந்த நந்நாள் இந்நாள்
பண்ணுவோம் அவர்வழி நல்லன நாம்
பாரினில் களைவோம் தீய சிந்தைதான்!

இறையின் கடமை வந்தது நம்மவர்
இறையில்லம்  ஏகினர் புனிதம் பெற்றிட
மறையிறையின் முன் மண்டியிட்டு பாவம்
மறைந்தழித்து வருவோரையும் ஏத்துவோம்..!

ஹஜ்ஜினின் அறுத்திடுவோம் நாமும் உள்
ஞாயிறு, 13 அக்டோபர், 2013
என்பாகத்தை எனக்கு வைத்துவிடு! (மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை)

என்பாகத்தை எனக்கு வைத்துவிடு! (மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை)

கள்ளமாய் ரகசியமாய் அருகேவந்து சொன்ன
கதையை மீண்டும் கட்டுங்கள்...
பாழடைந்த நாளொன்று நாங்கள் தனியாக நின்ற
இடத்திற்குப் போய் உட்காருங்கள்...
யார்? எதற்கு? ஏன்? இங்கே இன்று...?
எனக் கேட்டால் பொய் சொல்லுங்கள்...
எக்காரணம்  கொண்டும் போகாமல் நான்
வரும்வரை காத்திருங்கள்...
Copyright © 2014 கலைமகன் கவிதைகள் All Right Reserved
Designed by Abdul Basith